สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน สพม.27

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ดาวน์โหลดเกียรติบัตร/การแข่งขัน/กรรมการ

 • คณิตศาสตร์

- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

- คิดเลขเร็ว ม.ต้น ม.ปลาย

- ต่อสมการคณิตสาสตร์ A Math ม.ต้น ม.ปลาย

 • วิทยาศาสตร์

- การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Text Editor

- การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

- การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

- การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor

- อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ต้น(Click) ปลาย(Click)

- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ต้น(Click) ปลาย(Click)

- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

 • อังกฤษฯ

- เล่านิทาน (Story Telling)

- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech (My school day)

- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech(Career in my dream)

 • ภาษาไทย

- คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย

- พินิจวรรณคดี ม.ต้น ม.ปลาย

- เรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความ ม.ต้น ม.ปลาย

- กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)

- กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท)

- ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย

 • สังคม

- เพลงคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย

- โครงงานคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย

- มารยาทไทย ม.ต้น ม.ปลาย

- เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย

 • การงานฯ

- แปรรูปอาหาร ม.ต้น ม.ปลาย

- น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.ปลาย

- โครงงานอาชีพ ม.ต้น ม.ปลาย

- จัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น ม.ปลาย

- จัดสวนแก้ว ม.ต้น ม.ปลาย

 • สุขศึกษา

- ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ต้น(Click) ปลาย(Click)

 • ศิลปะ

- วาดภาพลายเส้น( Drawing) ต้น (Click) ปลาย(Click)

- ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้น (Click) ปลาย(Click)

- วงดนตรีโฟล์กซอง

 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- การทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.ปลาย

ผลการแข่งขันทุกกลุ่มสาระ+กิจกรรมพัฒนาฯ

 • คณิตศาสตร์

- อัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

- คิดเลขเร็ว ม.ต้น ม.ปลาย

- ต่อสมการคณิตสาสตร์ A Math ม.ต้น ม.ปลาย

 • วิทยาศาสตร์

- การแข่งขันออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์

- การแข่งขันการสร้าง webpage ประเภท Text Editor

- การแข่งขันเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์

- การแข่งขันตัดต่อภาพยนตร์

- การสร้าง Webpage ประเภท Wed Editor

- อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ต้น(Click) ปลาย(Click)

- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ต้น(Click) ปลาย(Click)

- โครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์

- การแสดงทางวิทยาศาสตร์ ม.ต้น ม.ปลาย

 • อังกฤษฯ

- เล่านิทาน (Story Telling)

- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech (My school day)

- การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษImpromptu Speech(Career in my dream)

 • ภาษาไทย

- คัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย

- พินิจวรรณคดี ม.ต้น ม.ปลาย

- เรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความ ม.ต้น ม.ปลาย

- กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)

- กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท)

- ต่อคำศัพท์ภาษาไทย ม.ต้น ม.ปลาย

 • สังคม

- เพลงคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย

- โครงงานคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย

- มารยาทไทย ม.ต้น ม.ปลาย

- เล่านิทานคุณธรรม ม.ต้น ม.ปลาย

 • การงานฯ

- แปรรูปอาหาร ม.ต้น ม.ปลาย

- น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง ม.ต้น ม.ปลาย

- โครงงานอาชีพ ม.ต้น ม.ปลาย

- จัดสวนถาดแบบชื้น ม.ต้น ม.ปลาย

- จัดสวนแก้ว ม.ต้น ม.ปลาย

 • สุขศึกษา

- ตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ต้น(Click) ปลาย(Click)

 • ศิลปะ

- วาดภาพลายเส้น( Drawing) ต้น(Click) ปลาย(Click)

- ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ต้น(Click) ปลาย(Click)

- วงดนตรีโฟล์กซอง

 • กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

- การทำหนังสือเล่มเล็ก ม.ต้น ม.ปลาย

รายการแข่งขันระดับประถมศึกษา

รายการแข่งขันแยกตามกลุ่มสาระฯ + กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน