สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ศิลปะ

1.วาดภาพลายเส้น( Drawing)

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

2.ร้องเพลงไทยลูกทุ่ง

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

3.วงดนตรีโฟล์กซอง

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click