สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ภาษาต่างประเทศ

1.พูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

2.เล่านิทาน (Story Telling)

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click