สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

การงานอาชีพ

1.แปรรูปอาหาร

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

2.น้ำพริกผักสดเครื่องเคียง

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

3.โครงงานอาชีพ

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

4.จัดสวนถาดแบบชื้น

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

5.จัดสวนแก้ว

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click