สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

สังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

1.เพลงคุณธรรม

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

2.โครงงานคุณธรรม

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

3.มารยาทไทย

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click

4.เล่านิทานคุณธรรม

  • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

  • ตรวจสอบรายชื่อ Click