สัปดาห์วันวิชาการ
8-11 กุมภาพันธ์ 2564
โรงเรียนโพนทองวิทยายน

Carousel imageCarousel imageCarousel image

ภาษาไทย

1.คัดลายมือสื่อภาษาไทย

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

2.พินิจวรรณคดี

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

3.เรียงร้อยถ้อยความการเขียนเรียงความ

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

4.กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท)

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

5.กวีเยาวชนคนรุ่นใหม่โคลงสี่สุภาพ (๔ บท)

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click

6.ต่อคำศัพท์ภาษาไทย

 • คลิกสมัครเข้าร่วมแข่งขัน Click

 • ตรวจสอบรายชื่อ Click